Innkalling til årsmøte 2016

Det innkalles med dette til årsmøte i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb, onsdag 16. November 2016 klokken 18.00 i klubbhuset.

Det innkalles med dette til årsmøte i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb, onsdag 16. November 2016 klokken 18.00 i klubbhuset.

 1. Åpning
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne saksliste
 4. Behandling av årsrapporten 2016
 5. Behandle og godkjenne regnskapet og budsjett
 6. Behandle innkommende forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent
 8. Valg av styret
  Lengde Kandidater
  Nestleder/Tifo Ikke på valg Tomas Tuen
  Arrangement Ikke på valg Kjetil Tjåland
  Webredaktør På valg (1 år) Atle Salte
  Leder På valg (2 år) Morten Seland
  Styremedlem Ikke på valg Tone Pollestad
  Styremedlem På valg (2 år) Mads Ove Kapstad
  Styremedlem På valg (2 år) Bjørn Ege
  Varamedlem På valg (1 år) Cathrine Ree
  Kontrollkomité På valg (1 år) Line Mikalsen og Odd Erik Bekkeheien
  Valgkomité På valg (1 år) Line Åreskjold og Ivar Krumshagen

  På håve ut av styret: Even Håland

  Benkeforslag aksepteres ikke, forslag/edringer til styresammensetningen må være inne senest 3. november. Det sendes til epost@b-gjengen.com

 9. Avslutning

B-gjengen ønsker alle medlemmer og ikke medlemmer velkommen til årsmøte, men årskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

B-gjengens vedtekter sier følgende om møte:

 • 3. Det skal avholdes årsmøte senhøstes.
 • 3.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år og ny valgkomite for 1 år.
 • 3.2 Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetting, som godkjennes av årsmøte.
 • 4. Det bør være en viss kontinuitet i styret, derfor skal 3/6 av det sittende styret bli sittende ved nyvalg. Dvs 3 stk på valg Styremedlemmer som utenforliggende årsaker ikke kan beholde vervet utover den daværende perioden skal taes hensyn til av årsmøte.
Annonse

Alfa safe utleie

Vi har det
du trenger

Alfa Safe er Jærens største utleievirksomhet. Vi er totalleverandør av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, håndverksbedrifter, offentlig sektor og til private.

Lyst å dele artikkelen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Skrevet av:

Legg igjen en kommentar