Innkalling til årsmøte i B-gjengen 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb, torsdag 3. desember 2020 klokken 19.00 på klubbhuset.

Sakslista følger vedtektene i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb.

1. Åpning
2. Godkjenne Innkalling
3. Godkjenne Saksliste
4. Behandling av Årsrapporten
5. Behandle og godkjenne regnskapet og budsjett
6. Behandle innkommende forslag
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent
9. Valg av styret

Lengde:Kandidater:
LederIkke på valgTomas Tuen
Styremedlem Ikke på valgKjetil Tjåland
Styremedlem På valg (1 år)Atle Salte
Styremedlem På valg (2 år)Morten Seland
Styremedlem På valg (2 år)Mads Ove Kapstad
Styremedlem På valg (2 år)Bjørn Ege
StyremedlemIkke på valgTone Pollestad
Varamedlem På valg (1 år)Cathrine Ree
KontrollkomitéPå valg (1 år)Odd Erik Bekkeheien
Michael Thomas Kristiansen
ValgkomitéPå valg (1 år)Ivar Krumshagen
Line Åreskjold

Ut av styret: Ingen

Benkeforslag aksepteres ikke, forslag / endringer til styresammensetning må vær inne senest 30.november. Det sendes til epost@b-gjengen.com.

10. Avslutning

B-Gjengen ønsker alle medlemmer og ikke medlemmer velkomne til årsmøte, men årskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

B-Gjengens vedtekter sier følgende om møte:

§ 3. Det skal avholdes årsmøte senhøstes.

                § 3.1       Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år og ny valgkomitè for 1 år.

                § 3.2       Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetting, som godkjennes av årsmøte.

§ 4. Det bør være en viss kontinuitet i styret, derfor skal 3/6 av det sittende styret bli sittende ved nyvalg. Dvs 3 stk på valg Styremedlemmer som utenforliggende årsaker ikke kan beholde vervet utover den daværende perioden skal tas hensyn til av årsmøtet.

Annonse

Din lokale SPESIALIST INNEN BORING OG BETONGSAGING!

Kay´s Betongsaging

Kays betongsaging holder til på Bryne og har et stort arbeidsområde i hele Rogaland. Vi er en sterk aktør med gode medarbeidere og en oppdatert maskinpark.

Dette gjør at vi raskt kan bistå deg innen riving, miljøsanering, betongsaging, meisling og kjerneboring.

Lyst å dele artikkelen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Skrevet av:

Legg igjen en kommentar