Innkalling til årsmøte i B-gjengen 2021

Det innkalles med dette til årsmøte i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb, fredag 17. desember 2021 klokken 18.00 på klubbhuset.

Sakslista følger vedtektene i B-Gjengen, Bryne Supporterklubb.

1. Åpning
2. Godkjenne Innkalling
3. Godkjenne Saksliste
4. Behandling av Årsrapporten
5. Behandle og godkjenne regnskapet og budsjett
6. Behandle innkommende forslag
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent
9. Valg av styret

Lengde:Kandidater:
LederPå valg (2 år)Tomas Tuen
Styremedlem På valg (2 år)Kjetil Tjåland
Styremedlem Ikke på valgMorten Seland
Styremedlem Ikke på valgMads Ove Kapstad
Styremedlem Ikke på valgBjørn Ege
StyremedlemPå valg (2 år)Tone Pollestad
StyremedlemPå valg (1 år)Cathrine Ree
VaramedlemPå valg (1 år)Jørgen Aarbakke
VaramedlemPå valg (1 år)Ivar Krumshagen
KontrollkomitéPå valg (1 år)Odd Erik Bekkeheien
Michael Thomas Kristiansen
ValgkomitéPå valg (1 år)Roger Selvikvåg
Line Åreskjold

Ut av styret: Atle Salte

Benkeforslag aksepteres ikke, forslag / endringer til styresammensetning må være inne senest 10. desember.
Det sendes til post@b-gjengen.com.

10. Avslutning

B-Gjengen ønsker alle medlemmer og ikke medlemmer velkomne til årsmøte, men årskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

B-Gjengens vedtekter sier følgende om møte:

§ 3. Det skal avholdes årsmøte senhøstes.

                § 3.1       Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år og ny valgkomitè for 1 år.

                § 3.2       Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetting, som godkjennes av årsmøte.

§ 4. Det bør være en viss kontinuitet i styret, derfor skal 3/6 av det sittende styret bli sittende ved nyvalg. Dvs 3 stk på valg Styremedlemmer som utenforliggende årsaker ikke kan beholde vervet utover den daværende perioden skal tas hensyn til av årsmøtet.

Annonse

Kvalitet og presisjon

Sørvest Betongsaging

Er du opptatt av kvalitet og presisjon, så er vi ganske enkelt de rette. Vi utfører jobben raskt, rimelig og til avtalt tid. Gode medarbeidere og en oppdatert maskinpark gjør at vi raskt kan bistå deg i både store og små oppdrag innen bl.a. riving, betongsaging, meisling og kjerneboring.

Lyst å dele artikkelen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Skrevet av:

Legg igjen en kommentar