jubel_3

Endringer i styret

Even Håland går ut av styret, og inn kommer Mads Ove Kapstad.
Kapstad ble valgt som varamedlem under årsmøte til B-Gjengen og blir nå flyttet opp som styremedlem.
Atle Salte tar over for Even som medlemsansvarlig.

Vi takker Even Håland for god innsats
Styret 2016 ser nå slik ut:

Morten Seland – Leder
Tomas Tuen – Nestleder og Tifo
Atle Salte – Web og Medlemsansvarlig
Kjetil Tjåland – Pub ansvarlig
Tone Pollestad – Styremedlem
Mads Ove Kapstad – Styremedlem
Cathrine Ree – Styremedlem / Supporterkordinator