Vedtekter

VEDTEKTER OG REGLER FOR B-GJENGEN

B-Gjengen, Bryne Supporterklubb refereres som B-Gjengen (B.S.K)
Bryne Fotballklubb refereres som Bryne FK (B.F.K.)

 • 1. Styret har den absolutte utøvende og dømmende makt.
 • 1.1 Styrets leder er alene signatur ansvarlig i supporterklubben.
 • 2. Utfra §1. har styret mulighet til å suspendere medlemmer som setter klubben i ett negativt søkelys. (Suspendere medlemmer får ikke tilbakebetalt medlemskontingent)
 • 3. Det skal avholdes årsmøte senhøstes.
 • 3.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år og ny valgkomite for 1 år.
 • 3.2 Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetting, som godkjennes av årsmøte.
 • 4. Det bør være en viss kontinuitet i styret, derfor skal 3/6 av det sittende styret bli sittende ved nyevalg. Dvs 3 stk på valg Styremedlemmer som utenforliggende årsaker ikke kan beholde vervet utover den daværende perioden skal taes hensyn til av årsmøte.
 • 5. Styret er hovedansvarlig for å gå foran med ett godt eksempel utfra B-Gjengens målsettinger og profil.
 • 6. Det skal ikke være aldersgrense for å få medlemskap i B-Gjengen.
 • 7. Årskontingent fastsettes av styret og godkjennes av årsmøte.
 • 8. Det er kun 2 navngitte personer som skal ha adgang til å disponere B-Gjengens hovedkonto. I hovedsak vil det være kassereren, men styret skal utnevne en person til som kan overta kassererens fullmakter i dens fravær.
 • 8.1 Hvis B-Gjengen disponerer andre kontoer til f.eks Tifo og Turer har disse som står ansvarlig for det utvalget posisjonen i styre og adgang til disse.
 • 9. Alt salg / innkjøp skal kunne dokumenteres med kvitteringer overfor kasserer. Uten kvitteringer må det selv dekkes av personlig konto.
 • 10. Alle innkjøp skal forhånd godkjennes av styret. Innkjøp uten styret godkjenning er ikke B-Gjengens ansvar. Styret skal arbeide etter ett sikkerhetssprinsipp. Dvs. innkjøp foretas ikke uten att det avsettes penger på årets budsjett. (konto)
 • 11. Styremedlemmer betaler vanlig årskontigent men har anledning til å kjøpe 1 stk artikkel pr. artikkel til innkjøpspris.
 • 12. Ved arrangering av turer til bortekamper vil ansvarlig for tur reise kostnadsfritt. (inntil kr 600 kr.)
 • 13. Forandringer, sletting eller tillegg av paragrafer/regler i B.S.K. kan kun foretas av medlemmene ved 2/3 dels flertall på årsmøte eller ekstraordinær årsmøte. Dette gjelder også for vedtekter som gjelder for andre nye aktiviteter i fremtiden.

Vedtektene ble skrevet når supporterklubben ble stiftet den 21.02.1992
Vedtektene ble siste oppdatert under årsmøte 13.11.2006