Takk for oss!

Hobberst og Per Tore takkar for seg i denne podkasten. Før dei går av snakker dei om Lyn, Egersund og har teke ny runde med lytterspørsmål. Tune in!