Innkalling til årsmøte i B-gjengen 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i B-gjengen, Bryne Supporterklubb, fredag 15 desember 2023 klokken 19:00. Møte blir avholdt i lokalen til Maestro, Arne Garborgs veg 1 Bryne.

Sakslista følger vedtektene i B-gjengen, Bryne Supporterklubb

  1. Åpning
  2. Godkjenne innkalling
  3. Godkjenne saksliste
  4. Behandling av Årsrapporten
  5. Behandle og godkjenne regnskapet og budsjett
  6. Behandle innkommende forslag
  7. Vedtektsendringer
  8. Fastsetting av medlemskontingent
  9. Valg av styret
LengdeKandidaterRolle
LederPå valg 1 årTomas Tuen
StyremedlemPå valg 2 årKjetil TjålandPub/Arrangement
StyremedlemPå valg 1 årTone PollestadSalg- og rekrutteringsansvarlig
StyremedlemIkke på valgEven HålandTribune/Tifo
StyremedlemIkke på valgOle Morten HobberstadSoMe/Podcast
StyremedlemIkke på valgEskil Pommeresche KnudsenØkonomi og medlemsansvarlig
StyremedlemPå valg 2 årLivar BryneTifo
StyremedlemPå valg 2 årMichael Thomas KristiansenTuransvarlig
VaramedlemPå valg 1 årMorten Seland
VaramedlemPå valg 1 årJørgen AarbakkeSLO
KontrollkomitéPå valg 1 årCathrine Ree
Odd Erik Bekkeheien
ValgkomitéPå valg 1 årLine Åreskjold
Ivar Krumshagen

Ut av styret: Eskil Sandland, Ivar Krumshagen, Espen Pedersen

Benkeforslag aksepteres ikke, forslag/endringer til styresammensetning må være inne senest 9. desember. Det sendes til post@b-gjengen.com.

  1. Avslutning

B-Gjengen ønsker alle medlemmer og ikke medlemmer velkomne til årsmøte, men årskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

B-Gjengens vedtekter sier følgende om møte:

§ 3. Det skal avholdes årsmøte senhøstes.

                § 3.1       Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år og ny valgkomitè for 1 år.

                § 3.2       Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetting, som godkjennes av årsmøte.

§ 4. Det bør være en viss kontinuitet i styret, derfor skal 3/6 av det sittende styret bli sittende ved nyvalg. Dvs 3 stk på valg Styremedlemmer som utenforliggende årsaker ikke kan beholde vervet utover den daværende perioden skal tas hensyn til av årsmøtet.

Vedlegg

Regnskap 2023

Budsjett 2024

Årsrapport B-gjengen 2023

Annonse

Alfa safe utleie

Vi har det
du trenger

Alfa Safe er Jærens største utleievirksomhet. Vi er totalleverandør av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, håndverksbedrifter, offentlig sektor og til private.

Lyst å dele artikkelen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Skrevet av:

Legg igjen en kommentar