Opplegg for hver dag

Foto: Svenn Olav Sele

Har tatt en drøs med Even Sel for å høre hvordan rikets tilstand er med troppen om dagen.